الاغ کتاب خون


چراغ

هموطن ، چراغی که به مسجد رواست ... به خونه حرومه.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٦/٤ - یابو انژکتوری