الاغ کتاب خون


یعنی افغانستان هم ...

میر حسین عبدالله

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٦/۱٠ - یابو انژکتوری