الاغ کتاب خون


آقا ...

آقا محمد خان قاجار به فتحعلی شاه قاجار

 وصیت کرد  که اگر

می خواهی حکومتت پایدار باشد

 عرب را سیر نگه دار و عجم را گرسنه.

چرا میگن حرف درستیه ؟!

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٦/٢٠ - یابو انژکتوری