الاغ کتاب خون


 

واگويه اي از دوست هنر سرچ من ، مستر بابك تهراني كه چند وقتي ست خدمت مقدس سربازي را به پايان رسانده و بنا به دلايلي به نيهيليسم رسيده...

 

جواني كجايي ، كه پيري گذشت و ما هنوز كودكيم!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/٤ - یابو انژکتوری