الاغ کتاب خون


 

خدا کنه يه روز بياد که بتونم آفروديت رو به صرف قهوه قجری دعوت کنم.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/٩ - یابو انژکتوری