الاغ کتاب خون


 

سگ وحشی

 زندگی همچون سگی وحشيست

که نزديک ميشود

تا مرا گاز بگيرد

ويا با من دوست شود.

نمی توان پيش بينی کرد که ؛

قصد و نيت او چيست !

تا اينکه او به دستان بی پناه من يورش می آورد

با دندان يا زبانش.

و در اين مدت من می ايستم و منتظر اتفاق می مانم.

رابرت فرانسيس

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٩/٢٠ - یابو انژکتوری