الاغ کتاب خون


 

خسته ام...

 خسته ام ...

خسته...

اميدوارم روز

۲۱ شهريور

به جای سالگرد تولد روز مرگم باشد و ...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٦/٢ - یابو انژکتوری