الاغ کتاب خون


 

فتوای من

شطرنج اصلاً بازی خوبی نيست!

فيل داره!

اسب داره!

خر که بايد داشته باشه نداره!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱۳ - یابو انژکتوری