الاغ کتاب خون


خدا نکنه ...

من در این عکس ، نیستم - حرف درنیارید!

مثل خر توی گل گير کردن اين مدليش چه حالی ميده

نه؟!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱٦ - یابو انژکتوری