الاغ کتاب خون


خر ( شتر سابق )

خدارو شکر هنوز گرفتار نشدم

ازدواج

خریه

( شتر سابق )

که تا ...

میکنه تو پاچت !

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱٦ - یابو انژکتوری