الاغ کتاب خون


شنگول ، منگول ، حبه انگور

یه وقت فکر نکنین که این خانوم آقا گرگه هستش!

به نظر شما اگه خونه ی

شنگول و منگول و حبه انگور

 آیفون تصویری داشت

هیچ وقت خورده میشدن؟!

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱٩ - یابو انژکتوری