الاغ کتاب خون


خواب راحت کیلویی چند ؟

شما چند تا میخوری؟

توی این دوره و زمونه

حتی

 مورفئوس 

( خدای خواب در اساطیر یونان )

هم برای لحظه ای خواب راحت کدئین مصرف میکنه !

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٥/٦ - یابو انژکتوری