الاغ کتاب خون


حالا ببین من کی گفتم!

حالا ببین من کی گفتم!

روزی به همه ثابت میکنم

که میشود

آب

در

هاون

کوبید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٥/٢۳ - یابو انژکتوری