الاغ کتاب خون


 

فتواي الاغ كتاب خون

 

شطرنج اصلا بازي خوبي نيست... فيل داره !...اسب داره !...خر كه بايد داشته باشه نداره...

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٧/۱۸ - یابو انژکتوری