الاغ کتاب خون


 

تو جدال کلاغ و روباه هميشه پنبر بيچاره خورده ميشه !

                                  

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٧/٢٧ - یابو انژکتوری