الاغ کتاب خون


تقدیم به احسان عباسی

نان نا نا نا نانا نانای نای نای

در نانوایی جوش شیرین میزنند

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

بیچاره فرهاد!

* اینو از مهرداد صدقی شنیدمُ خوشم اومد نوشتم  - فکر کنم همین بود دیگه ...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢٠ - یابو انژکتوری