الاغ کتاب خون


تولدم مبارک ، اما ...

کاشکی خوشحال بودم

تولدم مبارک !

 

کاشکی که  هنوز بودی ...

کاش!

حیف که نیستی اما هنوزم از ته دل میگم :

JE T' AIME

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/٢۱ - یابو انژکتوری