الاغ کتاب خون


قسم اِت

تورو به قیمت جون
       به همین یه لقمه نون ............

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱/۱٢ - یابو انژکتوری