الاغ کتاب خون


کرونولوژی یک ضرب المثل یا ...

تزئینی - اینو هنوز کسی نبرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا حالا به بعضی از ضرب المثل ها فکر کردین و ... ؟ مثلا به :

 

ممه رو لولو برد!

 

از قرار معلوم گویا جناب لولو زحمت کشیدن و بردن اما  ...

حالا کی بُردن؟

کی پس میارن ؟

 اصلا قراره پس بیارن؟

حالا کجا هستن؟

یا اصلا این ممه مال کی بوده؟

 اصلا ارزش داره بهش فکر کرد؟

یا نوش جون لولو ؟

 الی آخر ...

خدائیش شما فکر کردین؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۳/٢٦ - یابو انژکتوری