الاغ کتاب خون


لامپ اضافه خاموش تا ...

تزئینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معمولا تاریکی تو هرجای خونه رو ، تو شب ها یی که برق ها میره ، یه جورایی تحمل می کنیم بجز دستشویی ...

تصور اینکه تو دل تاریکی بری دستشویی غیر قابل تحمله ،

چرا؟

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۳/٢٧ - یابو انژکتوری