الاغ کتاب خون


سوال ارزشی

یه سوال ارزشی!

 

اونی که میره مکه و بر میگرده رو میگن : حاجی

اونی که میره کربلا و بر میگرده  رو میگن : کربلایی

اونی که میره مشهد و بر میگرده رو میگن : مشدی

 

حالا اونی که میره سوریه و بر میگرده رو چی میگن؟

یا نکنه سوریه حساب نیست و یا ...

 

( حالا قم و شاه چراغ سر جاش ...)

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٤/٧ - یابو انژکتوری