الاغ کتاب خون


زورخانه

همین الان که دارم این پست رو میزارم تلویزیون ایران شبکه سوم برنامه سینما گلخانه رو قطع کرد تا مراسم افتحاح یک زورخانه رو توی افغانستان بصورت پخش مستقیم نشون بده ...

بگذریم !

 یاد مطلبی افتادم که تو یه نشریه دانشجویی کار کرده بودم  ( نشریه زرشک – صفحه دوئل – 1384) 

... یه آماری دادم که :

 

طبق گزارش سال1384 مدارس تهران 2800 توالت کم دارند .

 

نمیدونم تاسف بخورم یا ...

چه کنیم کشور دوست و برادر هستن دیگه ...

بی خیال نمیخوام وبلاگم فیلتر بشه

( آنلاین نوشتم )

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٤/۸ - یابو انژکتوری