الاغ کتاب خون


 

 

گوشه اي از دست نوشته ي  دوست آوانگارد مغزم ، پويان ابراهيمي

 

بد زمانه اي است عزيزکم

که ماه را

به خون بهاي حقيقت حراج ميکنند

و ملوانان پري دريايي را

قرباني طوفان و درياي مواج ميکنند...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/٢ - یابو انژکتوری