الاغ کتاب خون


معاون کلانتر

معاون کلانتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون کلانتر : هی ماسکی ... شیطون ... کجا میری؟

ماسکی : حی علی الصلاة ... حی علی الصلاة ...

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٤/٢٠ - یابو انژکتوری