الاغ کتاب خون


کافی شاپ زندگی

امروز دلم سراغت را گرفت ،

به قدر هزار و سیصد و اردیبهشت...

راستی یادت بماند در منوی  کافی شاپ زندگی

هم اشک سفارش دهیم هم باران

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/۱٧ - یابو انژکتوری