الاغ کتاب خون


 

"در هنر بايد وجود ندارد زيرا هنر آزاد است."


واسيلي كاندينسكي

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/٢ - یابو انژکتوری