الاغ کتاب خون


اسکار و خانم صورتی

اگر به آدم های ابله علاقه مند بشم ،

دیگه وقتی ندارم ببینم آدم های باهوش به چه فکر می کنند.

اسکار و خانم صورتی

اریک امانوئل اشمیت

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٢/٢ - یابو انژکتوری