الاغ کتاب خون


شب عروسی

بخدا تزئینی

 

خدایا

اگه شب عروسی

به جای اینکه به وقایع مهمونی چشم بدوزم  و سرگرم باشم

برم تو فکر اینکه

آخر شب بعد رفتن مهمونا

چی بین عروس و دوماد میگذره

بنظرت گناه داره یا نه؟!

 

 

راستی خدایا

 ممنونم  که پست قبلیمو خوندی

اما خدا جون

من ازت خواستم که

هر یه ربع به یه ربع حالمو بگیری نه دم به ساعت

 آخه انصافت کجا رفته عزیز!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۱/۱٥ - یابو انژکتوری