الاغ کتاب خون


چرا؟!

چرا این جمله تو مخ من نمیره که :

اگه کسی که دوستش داشتی دست رد به سینه ات زد

 زیاد ناراحت نشو .
چون تو کسی رو که دوستت نداشته از دست دادی

 اما اون کسی رو که دوستش داشته از دست داده

و

این فرصت شاید دیگه براش فراهم نشه

!!!!!!!!!!!!!!!!!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۱/٢٩ - یابو انژکتوری