الاغ کتاب خون


داغون ...

عجب جمله ی زیبا و مزخرفی :

زندگی همینه

وقتی تو کسی رو دوست داری

اون یکی دیگه رو دوست داره

و

همین راه واسه همه ادامه داره،

یکی باید این وسط داغون بشه

 ولی امیدوارم اون یکی

 تو نباشی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۱/٢٩ - یابو انژکتوری