الاغ کتاب خون


به خاطر وطن

چه ها نکردیم محض خاطر این وطن

بعضی هامون مُردیم

بعضی هامون نطق کردیم.

 

اورهان ولی کانیک

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/٦ - یابو انژکتوری