اجلاس سران غیرمتعهدها

این چند روز همه جا از روزنامه ها گرفته تا رادیو و تلویزیون

صحبت از اجلاس سران غیر متعهد ها تو تهران هست ...

از اینکه کیا میان ، چطور قراره برگذار بشه ،

تعطیلی های پیامد این نشست و ...

ده ها نکته و مسئله ی دیگه !

اما  نمیدونم چرا تو این روزا ناخودآگاه

یاد شهید عباس دوران افتادم ... نمیدونم !

شاید بخاطر طرح نمایشنامه ای هست

که تو  اتاق تاریک ذهنم دارم پرداختش میکنم

یا ...

/ 0 نظر / 12 بازدید