خدایا بازم ؟!

خدایا شد یه بار ازت چیزی بخوام
تو دهن منو سرویس نکرده بهم بدی؟
تازگی هام که رسما بی خیالم شدی
یادت باشه !
لعنت به این دل صاب مرده ی من !

/ 6 نظر / 8 بازدید
لیموشیرین

لعنت واقعا لعنت [زبان] چون قصاب بود میگفتم خدایا گاو و گوسفندهارو زیاد کن البته چنان اجابت شد که الان گاو وگوسفند شبیه سازی شده هم میسازند.[مغرور] حالا حودت حدس بزن چرا از لحاظ گندم خودکفا شدیم.[قلب][قلب]

لیمو شیرین

هنز هم در حال لعنت فرستادن هستید ؟ بابا دله دیگه چیکار میشه کرد . چشم میبیند دل میخواد . یک شاعر هست که گفته چشمم را کور میکنم تا نبیند ودل بخواهد . یک سوال به ایمیل مشترک من با یکی از دوستانم هر روز یک ایمیل ارسال میشود همه اش خارجی نوشته . ومن نمیفهمم چی هستند . شما میدانید؟ میشه ایمیلتان را بدهید برایتان بفرستم . ایمیل را خصوصی برایتان گذاشته ام. اگر میشود برایمان ترجمه کنید؟

برره ای حسود

ها ای چند وقتی که من نبیدم چه مبل فروشی راه انداخته بیدی [عصبانی] ای دل کی قرار بید صندلی وشه دل من خنک شد ای خدا هشتبلکوت کرده بید هاها ها اون روزی که پاتو وذاشتی برره تنها عشقت من بیدم یادت که نرفته بید حالا هر روز اسم یکی را علم وکنی از ای آنه گرفته تا خانم طوسی و... و خانم دختر عمو وای لیموشیرین متملق ها اینا کی بیدند دور خودت جمع کرده بیدی . ها ها[عصبانی] تا آخر ای هفته فرصت داشته بیدی برگردی برره اگر برگشتی که هیچ اگر برنگشتی خب برنگشتی ها ای من تنها عشقم توبیدی از روزی که تورو ودیدم خودمم از یاد وبردم شب نبید که صبح وشه وصبخ هم نبید که شب وشه من .اگه نوشه خب روز وشب درست نوشه باور وکن که تو ای دنیا ی بزرگ تنها من بیدم که عشقم توبیدی [اوغ]

برره ای حسود

[اوغ] این نشانه ی عشق برره ایها بید ما رسم داشته بیدیم وقتی عاشق کسی وشیم ای علامت را به کار ببریم نه مثل شما این علامت را[قلب]

برره ای حسود

[اوغ] چرا این علامت کار نوکنه[عصبانی]

برره ای حسود

حالا که کار نوکنه به زبان خودتان احساسات عشقولانه از خودمان در وکنیم[قلب][قلب][قلب][قلب][زبان][قلب][قلب][قلب][قلب][عصبانی][قلب][قلب][قلب][قلب] بس بید