فتواي الاغ كتاب خون<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

شطرنج اصلا بازي خوبي نيست... فيل داره !...اسب داره !...خر كه بايد داشته باشه نداره...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید