آزاد اندیش

آزاد اندیش

آدم خلاف کار و شیطان صفتی که نمی خواهد دنیا را از دریچه چشم کشیش ها ببیند و اصرار دارد در همه چیز کند وکاو کند . سابق بر این آزاد اندیشان را به شیوه های زیر به سزای اعمالشان می رساندند :

تیر باران کردن ، سوزاندن ، آب پز کردن ، به چهار میخ کشیدن ، شلاق زدن ، سر تراشیدن ، غرق کردن ، دار زدن ، دل و روده در آوردن ، به صلابه کشیدن ، گردن زدن ، پوست کندن

 

اما با گذشت زمان آیین مقدس ما در کف با کفایت و پر لطف و عطوفت مفسران مهربانتر از مادر قرار گرفت و آنها یاد آور شدند که هر آینه فرموده شده است :

(( انتقام از آن من است . سزای اعمال خطا کاران را به من واگذارید .)) و از آن پس برای آزاد اندیشان و گناهکاران مجازات ( تلطیف شده ) زیر را در نظر گرفتند : 

 

تهدید کردن ، بایکوت کردن ، تحقیر و توهین کردن ، آزار رساندن ، حکم تعقیب صادر کردن ، ساکت کردن ، دار و ندارشان را ضبط کردن ، هو کردن ( هوئیت ) ، فحش دادن ، لعنت کردن ، سرشان کلاه گذاشتن ، تهمت زدن .

 

آزاد اندیش ( روشنفکر )

در الهیات {مسیحی} به موجود بد اندیشی گفته میشود که به جای آنکه بگذارد دیگران برایش فکر کنند خود مستقلا فکر می کند . کشیش جماعت به چنین آدمی با همان احساس نفرتی نگاه می کند که سلمانی ها به کسی که خودش سرش را می تراشد .

 

از کتاب فرهنگ معاصر - نوشته آمبروز بیرس - ترجمه رضی هیرمندی – ناشر فرهنگ معاصر – ص 6- 7

/ 1 نظر / 8 بازدید