و مامان ها ...

مهارت های یک مامان

      تشخیص دما با نگاه کردن

     تشخیص بو از چنداتاقاون ورتر و ایضاً صدا

      تشخیص میزان کثیفیلباسها از طریق بو کردن

     بلند کردن در قابلمه ی روی گاز ( اصلا هم دستشون نمیسوزه )

      انجام حداقل سه چهارتا کار درهم زمان

    بزرگ کردن چند بچه با هم

     مدیریت تمام مخارج با حقوق بابا

       دیدن تمام سریال های فارسی وان وجم تی وی

      انداختن تیکه هایی به فرزندان، مانند خرس گنده و لندهور وخاک بر سر و ...

     یاد نگرفتن نحوه ی ( نهوه ی- نهوح ی- نحوح ی ) فرستادن اس اماس

       درست کردن کوکو از گوشت کوبیده گرفته تاقیمه ی یه هفته پیش

      درست کردن انواع دستمال گردگیری و دستگیره توسط زیر پوش و تی شرت

        و ...

/ 0 نظر / 25 بازدید