تقدیم به روح امجدیه

 

معرفی کتاب :
آذر و امجدیه
نوشته : ویدا مشایخی
انتشارات خجسته
چاپ اول 1386


 

/ 2 نظر / 4 بازدید
دختر کوهستان

[گل][گل][گل]

شیوه/ اجرا/نیم خیز بلند میشویم/ پر از طعم/واژه بر زمین میریزیم/ هیچیِ حاصل/مثل کلاغ پیر مزرعه زل میزنیم به چشم بی ریختیٍِ اطراف / طعمِ شیوه اجراست:جهانی مردد و ساکت.