تغییر

 

امروز تو خلوت گوش خودمو کشیدم و گفتم :

پسر خجالت بکش ...

درخت با اون همه خیر و فایده اش فصل به فصل تغییر میکنه

اما توئه بی خیر و بی خاصیت و بی عرضه ...

بدون تغییر موندی ...

 بجنب یه تغییری بده ...

 نکبت !

/ 0 نظر / 10 بازدید