پ ن پ

یکی میگفت :

بیداری اسلامی همون اتفاقات تونس و لیبی و مصر و ...

ایناست؟

پَ نَ پَ

فکر کردی

ماجراهای سران فتنه و چهار راه کالج و کهریزک و ایناست؟

/ 0 نظر / 10 بازدید