دوست گیرد دست دوست...

تو این دوره زمونه

دوست خوب یعنی

دوستی که هم عامل شادی باشه

و

هم عامل غم و غصه

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
لیموشیرین

دوست گیرد دست دوست.... انشاءالله کی [ناراحت]

لیموشیرین

زندگی چون قفسی است قفسی تنگ! پراز تنهایی وچه خوب است لحظه ی غفلت آن زندانبان بعد آن هم پرواز...

لیموشیرین

زندگی چون قفسی است قفسی تنگ! پراز تنهایی وچه خوب است لحظه ی غفلت آن زندانبان بعد آن هم پرواز...

سحر

من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد همه اندیشه ام اندیشه فرداست وجودم از تمنای تو سرشار است زمان - در بستر شب خواب و بیدار است ....هوا آرام ، شب خاموش ، راه آسمان ها باز خیالم چون كبوترهای وحشی می كند پرواز رود آنجا كه می بافند كولی های جادو ، گیسوی شب را همان جاها كه شبها در رواق كهكشانها عود می سوزند همان جاها كه اخترها به بام قصرها مشعل می افروزند همان جاها كه رهبانان معبدهای ظلمت نیل می سایند همان جاها كه پشت پرده شب ، دختر خورشید فردا را می آرایند همین فردای افسون ریز رویایی همین فردا كه راه خواب من بسته است همین فردا كه روی پرده پندار من پیداست !همین فردا ما را روز دیدار است من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد زمان در بستر شب خواب و بیدار است چراغ ماه لرزان از نسیم سرد پاییز است سحر از ماورای ظلمت شب می زند لبخند قناری ها سرود صبح می خوانند من آنجا چشم در راه توام ناگاه ترا از دور می بینم كه می آئی ترا از دور میبینم كه می خندی تر از دور می بینم سلام روزت بخير باشه...قشنگ بود...راستي په آپ جديد كردم...دوست داشتي با قدمهاي سبزت كلبه آبجي سحر مزين كن ..روز قشنگي داشته باشي مهربون..