سیمرغ

نبرد خونین

ایرانیان و تورانیان

بمنظور تصاحب سیمرغ همچنان ادامه دارد.

از طرفی شنیده ها حاکی بر این است که

طی یک اقدام ناجوانمردانه

جناب فردوسی پیش تر و پنهانی

در این خصوص اقداماتی

 انجام داده اند و به نتایجی ارزشمند دست یافته اند.

/ 0 نظر / 5 بازدید