عجبا

واسه نوشتن مقاله ای سرگرم مطالعه مطالبی بودم که سراز ماجرای قتل گریبایدوف در آوردم و فهمیدم حمله به سفارت خانه ها  گویا تو خون ماست و سابقه تاریخی داره ... عجبا !!!

 

 "الکساندر گریبایدوف ، بعد اینکه  امتیازات چشمگیری را در عهد نامه ترکمنچای به نفع کشورش کسب کرد ، دولت روسیه به پاس این خدمت به او سمت وزیر مختاری کشورش را در ایران داد. دقیقن یکسال بعد از انعقاد قرارداد وی به جهت پیگیری و اجرای مفاد قرارداد به تهران آمد که مردم خشمگین با حمله به سفارتخانه روسیه در تهران ، گریبایدوف و همراهانش را به قتل رسانند "

ادبیات نمایشی در ایران- جمشید ملکپور- جلد اول

 

/ 0 نظر / 25 بازدید