حس

این روزها حس میکنم

 یه گوجه فرنگی ام که

 وسط یه اتوبان

 زیر تایر یه کامیون

له شدم ...

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
اسما

من احساس میکنم یه گوجه فرنگی ام که زیر یه جفت کفش بوت مردونه له شدم....خوشحال میشم سر بزنی بهم...

برره ای حسود

عجب احساس پاکی.[شیطان] منم احساس میکنم کامیونی ام که ...[زبان] شوخی کردم .ما فرقونم نیستیم تا به کامیون برسه[ابرو] [اوه]من چه قدر شکسته نفسی میکنم.[نیشخند]

برره ای حسود

راستی این عکسها مشکل شرعی دارند.[عصبانی] خودتان اگر قصدرفتن به دیار باقی را دارید خودکشی مشکل شرعی دارد .[نگران] در ضمن انسان که گوجه فرنگی نمیشود.مگر اینکه عکس گوشه ی وبلاگ باشد[قهقهه] [گل] برای شما گوجه فرنگیه احساس [خداحافظ]