از کالیگولا تا کایوس

 

حالا که گویا بنا به دلایلی
( طبق معمول شخصی و مصلحتی)
اسم نمایش کالیگولارو گفتن
عوض کنن و عوض کردن و شد "کایوس" و ...
پیشنهادتون چیه در خصوص نامهای جایگزین آثار ذیل بدون ترتیب :
پرومته در بند= ؟
آنتیگونه= ؟
استاد معمار= ؟
جان گابریل برگمن= ؟
آژاکس= ؟
الکترا= ؟
اتللو= ؟
بازرس= ؟
یرما= ؟
شاه لیر =؟
هملت =؟
ژولیوس سزار=؟
شیطان و خدا= ؟
نکراسوف= ؟
مکبث= ؟
گالیله =؟
اپراتور جونز= ؟
ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی= ؟
استاد تاران= ؟
و

سایر موارد = ؟

/ 0 نظر / 7 بازدید