شب عروسی

بخدا تزئینی

 

خدایا

اگه شب عروسی

به جای اینکه به وقایع مهمونی چشم بدوزم  و سرگرم باشم

برم تو فکر اینکه

آخر شب بعد رفتن مهمونا

چی بین عروس و دوماد میگذره

بنظرت گناه داره یا نه؟!

 

 

راستی خدایا

 ممنونم  که پست قبلیمو خوندی

اما خدا جون

من ازت خواستم که

هر یه ربع به یه ربع حالمو بگیری نه دم به ساعت

 آخه انصافت کجا رفته عزیز!

/ 1 نظر / 6 بازدید
دختر عمو

حق دارند تو مراسم عروسی بهت زیاد کار میدهند . چون میشناسنت بیکار بمونی فکرای ناجور میکنی. امیدوارم کنجکاویت برطرف شده باشه. بای دوست خوشمزه