فتوای من

شطرنج اصلاً بازی خوبی نيست!

فيل داره!

اسب داره!

خر که بايد داشته باشه نداره!

/ 3 نظر / 9 بازدید
اميد

موافقم اساس !!! شطرنج بی الاغ يعنی عروس بدون جاهاز .