خبرنگار

روز خبرنگار فقط بر خبرنگاران صادق مبارک باد !

/ 2 نظر / 4 بازدید
لیموشیرین

حیف صادق ترین خبرنگار این پست تو رو نمیبینه[گریه] اصلامگه میشه خبرنگار بود وصادق هم بود خبر: به گزارش هواشناسی در زلزله ای 7 ریشتری تنها انگشت شصت پای زن 70 ساله ای میخچه در آورد.[دروغگو] تو این مملکت یا خبرنگاری یا صادق البته خبرنگاری که اسمش صادق باشه زیاد هست. مگه باقی خبرنگارا دل ندارن تو اصلا قاضی خوبی نمیشی جا های خالی نوشته های پاک شده اند به علت صداقت بیش از حد من خبر نگار نیستم اما خبرنگاران را دوست دارم[زبان] همه سرقت ادبی میکنند من سرقت ادبی ، شخصیتی و... روز خبرنگار مبارک

...

در کنار بیستون به یادبی وفایی ات میگریستم ناگاه صدای آشنایی به گوشم رسید صدای فرهاد بود فرهاد کوه کن گفت زچه میگریی؟! گفتم از معشوق سنگ خویش گفت : این تیشه ی مرا باخود ببر وقلبش رابکن شاید تو هم بیستونی ساختی گفتم قبول اما اگه میشه به چندتا از سوالای منو جواب بدید؟ ومن پرسیدم، سوال اول ، سوال دوم ، سوال سوم و.... تارسیدم به این سوال که اگر خورشید نور ندهد چه میشود؟ به ناگاه بر آشفت و تیشه از دستم ربود وبر بالای بیستون شد وچنان فریادی سر داد که آرش بر البرز کوه به خود لرزید وناگاه از آن بالا به پایین پرواز کرد ومن اینبار برای فرهاد گریستم که دلش برایم سوخته بود البته خیلی زود از یادم رفت ودوباره به سوی تو بازگشتم آه ای تک سوار شهر عشق بیا که تو را من چشم در راهم بیا که تیشه ی فرهاد در دستانم سراغ قلب تو را میگیرد بیا تاقبل رفتنت با تو بگویم اگر خورشید نبود رسوایی ام نبود اگر خورشید نبود عشق هم نبود اگر خورشید نبود ماه هم در شب روشن نبود وزمینیان در شب هم ستاره هارا نمیدیدند وعاشقشان نمیشدند در نتیجه ستاره ها هم میترشیدند. بیا ای عشق من تا این فاصله ای وجدایی را که محمود وحسین بین