/ 1 نظر / 18 بازدید
...

دعوت -------- شدیم به زندگی به خاطر وطن --------- سیلی خوردیم از دوست ودشمن می خونه ---------- بهترین جا واسه آدمای بی ستاره God --------- خیلی باحاله تا اطلاع ثانوی --------- خاطره ای تلخ بدون شرح-------- تمام کائنات دوست گیرد دست دوست... --------- دوستی که آخر شد. [خداحافظ]