خنده در شب احیا … استغفرلله

فکرشو بکن

با جمعی از دوستان برین جایی

برای مراسم شب احیا

کمی دیر برسین

تو  تاریکی و روشنایی

چند نفری از لب تاق

چندتا از این عم جزء های اهدایی مرسوم

برای مجالس ختم و سر گرفتن قرآن ها برداری و

حدود یک ساعت رو سرت بذاری و ذکر مصیبت و دعا گوش کنی

هی ده مرتبه بگی ...

به علی بن محمد . به علی بن محمد .

به حسن بن علی و خلاصه تا آخر

اشک بریزی و گناهاتو مرور کنی و از خدا طلب آمرزش و آرامش کنی

بعد مراسم تموم بشه

یهو جمعی بزنید زیر خنده

چرا ؟!

شما هم اگه یکی از دوستاتون

اشتباهاً بجای عم جزء رو سرش

( بخاطر شباهت ظاهری زیاد و تاریکی )

دفتر تلفن مسجد رو سرش گذاشته باشه میزنید زیر خنده

ما خندیدیم

ولی بنده خدا مونده بود که

حالا با این اتفاق

ذکر و دعاهاش و غلط کردم و غلط کردم هاش پیش خدا مقبول میفته یا نه !

/ 0 نظر / 16 بازدید