یعنی افغانستان هم ...

میر حسین عبدالله

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
...

[گل]

...

نه خیر ایران هم... هم اختلافات داخلی هم ...[قهقهه] بیخیال این شعر را تقدیم شما میکنم از اون بالا کفتر میایه باخودش کلی رای میاره آی پسر ایرونی من یه افغان هستم خشخاش تو لازم داشتی مفتی برات میفرستم[نیشخند] [گل][گل][گل]

عبید سروری

خدا سرنوشت ین بندا خداها را هم ختم به خیر کنه